понеділок, 25 червня 2018 р.

Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.179)


{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682
№ 5492-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.716
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1207-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 26, ст.892
№ 1539-VII від 19.06.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1168
№ 246-VIII від 05.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.146
№ 716-VIII від 06.10.2015, ВВР, 2015, № 47, ст.436
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
№ 938-VIII від 26.01.2016, ВВР, 2016, № 9, ст.90
№ 1379-VIII від 19.05.2016, ВВР, 2016, № 27, ст.521
№ 2058-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 30, ст.323
№ 2293-VIII від 27.02.2018, ВВР, 2018, № 19, ст.180}

Цей Закон визначає правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні, та встановлює порядок їх в'їзду в Україну та виїзду з України.

Детальніше