середа, 30 березня 2016 р.

Особливості електронних договорів згідно Закону України «Про електронну комерцію»


        Без Інтернету зараз вже неможливо уявити собі багато сфер нашого життя і не є винятком придбання товарів. Обсяги торгівлі у всесвітній мережі постійно зростають. В Україні до покупок через Інтернет поки не долучилися лише представники похилого віку, проте молодь і люди середнього покоління активно засвоїли онлайн-магазини України, ближнього та далекого зарубіжжя.
       Важливим чинником подальшого розвитку Інтернет-торгівлі постає прийняття півроку назад Закону «Про електронну комерцію». Давайте розберемося в особливостях врегулювання електронних правочинів. Різновид таких правочинів – електронний договір – закон визначає як домовленість двох або більше сторін, спрямовану на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, оформлену в електронній формі (тобто дистанційно і з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем). Електронний договір укладається та виконується в порядку, передбаченому Цивільним і Господарським кодексами України, а також іншими актами законодавства.
      Учасниками відносин у сфері електронної комерції законом визнаються: 1) суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які реалізують товари, виконують роботи, надають послуги з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем; 2) покупці (замовники); 3) постачальники послуг проміжного характеру в інформаційній сфері; 4) органи публічної влади в частині виконання своїх функцій. Детальніше