вівторок, 18 травня 2021 р.

Як іноземці будуть вступати до коледжів в Україні: деталі та перелік документів

 

До коледжів мають право вступати особи, незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, громадянства, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження тощо.

Прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до коледжів здійснюється на підставі таких законів, рішень уряду та указу президента.

 

Право іноземців на навчання

Право навчатися нарівні з громадянами України на бюджеті чи контракті мають такі категорії осіб:

·                                 закордонні українці, статус яких підтверджений посвідченням закордонного українця і які постійно проживають в Україні;

·                                 іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

·                                 особи, яким надано статус біженця в Україні;

·                                 особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

Крім цього, умовами прийому на навчання до коледжів передбачено встановлення квоти для іноземців – визначеної частини обсягу бюджетних місць, яку використовують для прийому таких вступників:

·                                 іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

·                                 закордонних українців, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця і які не проживають постійно в Україні;

·                                 інших іноземців та осіб без громадянства, які можуть здобувати ступінь фахового молодшого бакалавра у коледжі за контрактом.

Зазначимо, що для здобуття ступенів молодшого бакалавра іноземці мають змогу вступати до закладів освіти за акредитованими освітніми програмами двічі на рік.

Зокрема, до й на початку академічних семестрів (до 1 листопада й до 1 березня відповідно), за результатами оцінювання чи розгляду поданих документів і вступних випробувань із визначених предметів та мови навчання.

Конкурсний відбір іноземців

Коледж зараховує іноземців на навчання за результатами вступних випробувань із визначених предметів і мови навчання.

Також коледж може приймати іноземців на підставі академічних прав на продовження навчання. Для того щоб реалізувати такі права, вступник має пред’явити приймальній комісії:

·                                 документ про здобутий рівень освіти в країні походження,

·                                 бали успішності.

Заклад освіти обчислює бали вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально потрібне для вступу значення кількості балів із загальноосвітніх предметів.

 Докладніше