четвер, 2 серпня 2018 р.

Актуальний податковий календар на серпень 2018 року від ДФС Закарпаття

Фахівці ГУ ДФС у Закарпатській області інформують платників, що:
Четвер, 9 серпня 2018
Останній день подання
- звіту про суми податкових пільг за II квартал;
- податкової декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу (Платник податку на прибуток подає разом із відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації (п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу);
- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за півріччя;
- розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами — підприємцями, які перейшли з ІІ кварталу зі спрощеної системи оподаткування на загальну або вперше зареєстровані у ІІ кварталі;
- декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за II квартал;
- податкової декларації з ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІ квартал;
- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за липень (форма № 1-РС);
- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за липень (форма № 2-РС);
- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за липень (форма № 3-РС);
- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за липень (форма № 1-ОА);
- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за липень (форма № 1-ОТ);
- податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця та юридичної особи платниками третьої групи за ІІ квартал;
- податкової декларації з рентної плати з розрахунком:
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІ квартал;
рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал;
рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІ квартал;
- податкової декларації екологічного податку за ІІ квартал;
- податкової декларації з туристичного збору за ІІ квартал;
- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя;
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за IІ квартал (форма № 1ДФ).
Середа, 15 серпня 2018
Останній день подання
- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за липень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за липень
П’ятниця, 17 серпня 2018
Останній день сплати
- податку на прибуток підприємств за ІІ квартал;
- частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІІ квартал;
- ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІ квартал;
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІ квартал;
- рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал;
- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІ квартал;
- екологічного податку за ІІ квартал;
- туристичного збору за ІІ квартал;
- збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІ квартал;
- єдиного податку платниками третьої групи (юридичними особами та фізичними особами — підприємцями) за ІІ квартал.
Понеділок, 20 серпня 2018
Останній день подання
- податкової декларації з ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
- декларації акцизного податку за липень (Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм Податкового кодексу, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом 15 робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу);
- податкової декларації з рентної плати за липень з розрахунком:
- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за липень у разі неподання податкової декларації на 2018 р.;
- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за липень.
Останній день сплати
- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за липень (крім гірничих підприємств);
- авансового внеску з єдиного податку на серпень платниками першої та другої груп.
Вівторок, 28 серпня 2018
Останній день сплати
- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за липень.
Четвер, 30 серпня 2018
Останній день сплати
- ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
- акцизного податку за липень;
- податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень;
- податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за липень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;
- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень;
- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за липень;
- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за липень;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за липень;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за липень;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за липень.